Girl in a jacket

INSIDEOUT

חדר בריחה אובססיה
סמל
המלצות
סמל
2-10 משתתפים
סמל
60 דקות
סמל
קצרין
סמל
טלפון / וואטסאפ : 0542550322

פריז של המאה ה – 18, לגרנואווי יש חוש ריח חזק ביותר,
הוא יכול להתחקות אחר ריח מסוים לאורך קילומטרים ואפו יודע לזהות ממה מורכב כל ריח.
שנים הוא מחפש אחר הנוסחה שתוביל אותו לניחוח המושלם, אך לעולם ללא הצלחה.
המשימה שלכם היא ללכת בדרכו של גרנואווי, למצוא את הנוסחה שהוא השאיר ולגלות את המרכיב החסר. 

סגנון: מסתורי

מתאים לקטגוריות