חדר בריחה בית ספר של החיים | פיתוח מנהיגות

כתבה

למה להגיע לחדר בריחה בכלל, ומה זה נותן לי?
בחדרי בריחה יש מגוון רחב מאוד של יתרונות מעבר לחוויה ולחלק המרגש אנו מקבלים כלים רבים לחיים דרך התמודדות וחוויה התנסותית. אנו חווים רצף רחב מאוד של תחושות ורגשות בזמן קצר מאוד ולמדים איך להתמודד איתם גם בחיים שמחוץ לחדר בריחה. במאמר זה נתמקד ביתרון

פיתוח מנהיגות.

בהרבה מאוד מצבים בחדר בריחה אנחנו "נאלצים" להוביל את הקבוצה, הן במצב בו אנו לבד באזור מסוים ורק אנחנו יכולים לגרום לכל הקבוצה להתקדם והן במצבים בהם אנחנו בסיטואציה שבה רק אנחנו יכולים לראות, לשמוע, או להרגיש דבר מה שיעזור לנו לפתור את החידה. לא לכל אחד זה נוח המצב הזה והוא לא היה בוחר להוביל אם זה היה בבחירתו. יחד עם זאת לאחר שהובלנו את הקבוצה להצלחה אנחנו לומדים ליהנות להוביל ושמחים לקחת פיקוד ומנהיגות במצבים שונים גם בחיים שמחוץ לחדר הבריחה.

שיתוף