Girl in a jacket

INSIDEOUT

חדר בריחה סוד הגילגל
סמל
המלצות
סמל
קבוצות גדולות
סמל
2-10 משתתפים
סמל
60 דקות
סמל
קצרין
סמל

טלפון / וואטסאפ : 0542550322

בלב רמת הגולן, מחכה לכם תופעה מסתורית: מעגל אבנים קדום.
רבות סופר אודות ערמת האבנים הזאת, אך איש עוד לא הצליח לפענח את התעלומה
ולחדור אל לב ליבו של הגילגל, אשר נותר עד היום אפוף מיסתורין.
חוקרים טוענים שהגילגל ננעל בתום 60 דקות מהרגע שאדם מניח כף רגלו בתחום המעגל.
האם תצליחו לפרוץ את הגילגל ולגלות את הטמון בתוכו?

סגנון: הרפתקה | משימתי

מתאים לקטגוריות